Huggormbitt – er det farlig for hund eller katt?

Hoggorm Huggorm Huggormbitt Huggormgift

Hvert år blir et stort antall hunder og katter i Norge bitt av hoggorm, noe som kan føre til alt fra lokal hevelse til alvorlig sykdom. Hvert år dør noen hunder av hoggormbitt men de aller fleste blir friske igjen. Avgjørende for utgangen er hvor mye ormegift som injiseres, noe som kan være vanskelig å bedømme i en akutt situasjon. Hvis din firbente venn blir bitt av orm, så oppsøk veterinær umiddelbart.

Hoggormbitt er vanlig fra vår til sen høst. Å bli bitt av hoggorm er mer alvorlig for hunder og katter enn mennesker da dyrene har mindre kroppsmasse å fordele giften på. Katter pleier som regel å klare seg bedre enn hundene.

Slik virker giften

Slangens gift er en blanding av enzymer og har to funksjoner; å paralysere og drepe byttet og å hjelpe med fordøyelsen av byttet. Byttet dør som regel av indre blødninger, nedsatt hjertefunksjon eller pustestans. Lignende men mer lokale effekter oppstår etter hoggormbitt hos hund og katt. Blod- og lymfekar skades, dermed oppstår blødninger og hevelse. Mange ganger blir dyrene trettere, blodsirkulasjonen dårligere og de utvikler sjokksymptomer. Hjerterytmeforstyrrelser og blødningsforstyrrelser kan oppstå. Dersom dyret er alvorlig sykt på grunn av hoggormbittet, kan skader på indre organer oppstå.

Symptomer

Hunder blir oftest bitt i snuta, på hodet eller i et ben. Kattene blir som regel bitt i poten. Hevelse oppstår vanligvis innen et par timer og ofte blir dyret trettere en normalt. Området rundt bittet blir ømt og hovent. Allmentilstanden kan forverres i løpet av det første døgnet, derfor må dyret komme til en veterinær for undersøkelse.

Hevelse

Avhengig av hvor mye gift som injiseres blir hevelsen liten, middels eller kraftig. Det berørte området blir ømt og hovent. Ofte kan man se to små prikker i huden etter ormens tenner. Hevelsen kan øke i løpet av de første dagene for så å avta.

Systemiske symptomer

Dårlig blodsirkulasjon og sjokk kan oppstå etter hoggormbitt. Oppkast og diaré er relativt vanlige symptomer etter middels til kraftig giftoverføring. Omtrent hver tiende hund får hjerterytmeforstyrrelser. Alvorligere symptomer som blødningsforstyrrelser og skader på indre organer er heldigvis uvanlige. Rapportert dødelighet etter hoggormbitt hos hund er opp til fire prosent.

Hva kan du gjøre selv?

Hvis du vet at din hund eller katt har blitt bitt av hoggorm, så må du bevare roen og handle raskt. Oppsøk veterinær omgående. Bær om mulig dyret ditt, da spres giftet langsommere i kroppen.

Hvile

Det er viktig at din hund eller katt ikke beveger seg etter bittet. Bevegelse gjør at giften spres raskere i kroppen. Om mulig løft dyret ditt. Ikke legg på trykkforbinding og forsøk heller ikke å ”suge ut giften” fra bittet.

Oppsøk veterinær

Selv om din hund eller katt virker upåvirket, oppsøk alltid veterinær dersom du mistenker at dyret er blitt bitt.

Kortison eller ikke?

Tidligere var det vanlig å behandle hevelsen etter ormebittet med kortison. Mange hundeeiere har også hatt med seg kortison i skogen. Dette har vi nå gått bort ifra, da studier viser at det ikke har noen effekt.

Etterbehandling

Strikt hvile i 10–14 dager anbefales etter bittet. Langtidseffekter etter hoggormbitt er uvanlig men noen opplever nedsatt kondisjon en stund.

Hva gjør veterinæren?

Hvordan din hund eller katt behandles avhenger av symptomene. Ved en enkel lokal hevelse og god allmentilstand, kan behandling begrense seg til hvile hjemme. Dersom allmenntilstanden er påvirket og sirkulasjonen nedsatt, anbefales ofte oppstalling på klinikk for væsketerapi, smertelindring og observasjon. Ved alvorlige symptomer gis antiserum dersom det er mulig.

Blodprøver

Ved middels til kraftige symptomer tas ofte blodprøver for å undersøke røde og hvite blodceller, blodplater, lever- og nyreverdier. Blodets koagulasjonsevne og tegn på hjertemuskelskade kan undersøkes med spesifikke tester hvis nødvendig.

Væskebehandling

Intravenøst drypp gis ofte etter hoggormbitt for å forebygge eller behandle nedsatt blodsirkulasjon og sjokkutvikling.

Antiserum

Den eneste spesifikke behandlingen ved hoggormbitt er antiserum. Det finnes nå ofte tilgjengelig ved mange større klinikker og dyresykehus. Best effekt oppnås når behandlingen startes innen et døgn etter bittet. Behandlingen er relativt dyr
og det finnes en viss risiko for anafylaktisk sjokk, derfor gis ikke antiserum til alle dyr som blir bitt.

Siste nytt